124      มีสามหลัก          หลักแรก           0     คือ      หลักหน่วย

                                                         หลักที่สอง       2     คือ      หลักสิบ       

                                                         หลักที่สาม       1     คือ      หลักร้อย   

                                                                                                                              นั่นคือ             100   +  20  +  4

 _________________________________________________________________________________________________________

               856      มีสามหลัก          หลักแรก           8     คือ      หลักหน่วย

                                                         หลักที่สอง       5     คือ      หลักสิบ       

                                                         หลักที่สาม        6     คือ      หลักร้อย   

                                                                                                                              นั่นคือ             800   +  50  +  6

  _________________________________________________________________________________________________________

               1,435      มีสี่หลัก           หลักแรก           5     คือ       หลักหน่วย

                                                         หลักที่สอง       3     คือ       หลักสิบ       

                                                         หลักที่สาม        4     คือ       หลักร้อย

                                                         หลักที่สี่             1     คือ      หลักพัน

                                                                                                                          นั่นคือ     1000 + 400   +  30  +  5

  _________________________________________________________________________________________________________

               35,721     มีห้าหลัก      หลักแรก           1       คือ       หลักหน่วย

                                                         หลักที่สอง       2      คือ        หลักสิบ       

                                                         หลักที่สาม        7      คือ       หลักร้อย

                                                         หลักที่สี่             5     คือ        หลักพัน

                                                         หลักที่ห้า           3     คือ        หลักหมื่น

 

                                                                                                        นั่นคือ   30,000 +  5,000 + 700   +  20  +  1

 _________________________________________________________________________________________________________

            289,743     มีหกหลัก         หลักแรก          3      คือ       หลักหน่วย

                                                         หลักที่สอง        4     คือ        หลักสิบ       

                                                         หลักที่สาม        7      คือ       หลักร้อย

                                                         หลักที่สี่             9      คือ        หลักพัน

                                                         หลักที่ห้า           8      คือ        หลักหมื่น

                                                         หลักที่หก          2      คือ        หลักแสน

 

                                                                                     นั่นคือ    200,000 +80,000 +  9,000 + 700   +  40  +  3

  _________________________________________________________________________________________________________

          7,892,623     มีเจ็ดหลัก     หลักแรก            3      คือ       หลักหน่วย

                                                         หลักที่สอง        2      คือ        หลักสิบ       

                                                         หลักที่สาม        6      คือ       หลักร้อย

                                                         หลักที่สี่             2      คือ        หลักพัน

                                                         หลักที่ห้า           9      คือ        หลักหมื่น

                                                         หลักที่หก          8      คือ        หลักแสน

                                                         หลักที่หก          7      คือ        หลักล้าน

 

                                                                นั่นคือ  7,000,000  + 800,000 + 90,000 +  2,000 + 600   +  20  +  3

  _________________________________________________________________________________________________________