การเขียนเศษส่วน

ที่ตัวส่วนเป็น 10 100 1000

ในรูปทศนิยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

เราสามารถ เขียนเศษส่วน ที่มีส่วนเป็น 10, 100,1000ให้เป็นทศนิยม ได้โดย

เศษส่วนที่มีส่วนเป็น 10     จะได้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง

เศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100   จะได้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

เศษส่วนที่มีส่วนเป็น 1000  จะได้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง เช่น

 2/10        ได้เป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง    =  0.2

 2/100      ได้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง    =  0.02

 2/1000    ได้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง    =  0.002


ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 100 1000 ในรูปทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 ในรูปทศนิยม

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 ในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4     

 

       เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

       เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

       เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

       เขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 10 ในรูปทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8     

 

   การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

   การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

   การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปทศนิยม

 

 
 

  

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 ในรูปทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12. เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12.    

 

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-16 เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-16.    

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

 

 
 

 

    การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 1000 ในรูปทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK