โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เราสามารถ แก้ปัญหาการบวกและการลบทศนิยมได้โดย พิจารณาว่าเป็นโจทย์

กำหนดอะไรมาให้ และเป็นการทำให้เพิ่มขึ้นหรือทำให้ลดลง ถ้าเพิ่มขึ้นนำมาบวก

และลดลงให้นำมาลบ    

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

  โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
     
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

               โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

      โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
 

 

      โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
 

 

      โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม

 
 

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK