การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เราสามารถ คูณทศนิยมได้โดยนำทศนิยมนั้นมาคูณแบบปรกติ จากนั้น

นับจำนวนทศนิยม ทั้งตัวตั้งและตัวคูณมารวมกัน เป็นทศทศนิยมของคำตอบ

เช่น  0.5 x 0.11  

1.  นำมาคูณปรกติ    5 x 11 =  55

2.  จำนวนทศนิยม  ตัวตั้ง = 1 , ตัวคูณ =  2  -> ผลลัพธ์ = 1+2 = 3 ตำแหน่ง

               =  0.055

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4     

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

  

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

  

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8     

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-12 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-12      

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

  

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-16 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-16      

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

  

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK