การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

เราสามารถ คูณทศนิยมสามตำแหน่ง กับจำนวนนับได้โดย

นำทศนิยมนั้นมาคูณแบบปรกติ จากนั้น

จำนวนทศนิยม ของคำตอบ เป็นทศนิยมสามตำแหน่ง

เช่น  0.888 x 1  

1.  นำมาคูณปรกติ    888 x 1 =  888

2.  จำนวนทศนิยม  ตัวตั้ง = 3  -> ผลลัพธ์  = 3 ตำแหน่ง

                                       =  0.888

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

   การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3    

 

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

 
 

  

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

 
 

 

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

 
 

  

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

 
 

 

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

 
 

 

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ 

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9      

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

 
 

 

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

 
 

  

  การคูณทศนิยมสามตำแหน่งกับจำนวนนับ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK