การหารทศนิยม

โดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

เราสามารถ หารทศนิยมโดยใช้วิธีทำให้เป็นเศษส่วน ได้จากการนำทศนิยม

มาแปลงเป็นเศษส่วน  เช่น

3.5     มีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอยู่ในหลัก ส่วนสิบ  ได้ 35/10

3.68   มีทศนิยมสองตำแหน่งอยู่ในหลัก ส่วนร้อย  ได้ 368/100

ตัวหาร ที่เป็นเลขจำนวนเต็ม ให้เสมือนมีส่วนเป็น 1  เช่น

    7     ทำเป็นเศษส่วน    7/1

นำไปทำการหารเศษส่วนตามปรกติ จนได้คำตอบ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3    

 

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

 
 

  

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

 
 

 

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

   การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

 
 

 

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

 
 

 

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน 

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9      

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

 
 

 

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

 
 

  

  การหารทศนิยมโดยวิธีทำให้เป็นเศษส่วน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK