การหารทศนิยมกับจำนวนนับ

โดยการหารยาว

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

การหารทศนิยม กับจำนวนนับ ทำได้โดยการตั้งหารยาวโดย

ให้ตัวตั้งอยู่ในวงเล็บ และตัวหารอยู่ด้านนอก เมื่อหารใช้ผลของการคูณ เป็นจำนวน

คำตอบที่ต้องการใส่ไว้ด้านบนวงเล็บ และจำนวนที่คูณได้ใส่ด้านล่างเพื่อมาคำณวน   

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

เฉลยง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

    

   การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

   การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

   การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-9 เรื่อง การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-9     

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
 

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

  

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
 

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
 

  

   การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

   การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-15 เรื่อง การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-15     

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว   

 
 

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
 

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว   

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

  

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
 

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว 

 
 

  

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
 

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว   

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

  

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
 

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว 

 
 

  

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 
 

   

  การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว

 

    การหารทศนิยมกับจำนวนนับโดยการหารยาว    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK