กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดที่1.5ข การลบเศษส่วน วีดีโอ การลบเศษส่วน

ในแบบฝึกหัดการลบเศษส่วน ได้แสดงวิธีทำอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

เป็นตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการลบเศษส่วน

และยังมีโจทย์ประยุกต์การลบเศษส่วน

1.

จงหาผลลบ

 

1)

               1.1 การลบเศษส่วน

 

2)

         1.2 การลบเศษส่วน

 

3)

             1.3 การลบเศษส่วน

  4)

  1.4 การลบเศษส่วน

  5)

      1.5 การลบเศษส่วน

 

6)

   1.6 การลบเศษส่วน

 

7)

       1.7 การลบเศษส่วน

 

8)

        1.8 การลบเศษส่วน

 

9)

     1.9 การลบเศษส่วน

 

วีดีโอ การลบเศษส่วน

 

   
 

   
 

10)

  1.10 การลบเศษส่วน

2.

 

จงเขียนจำนวนคละต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปการลบของจำนวน

เต็มลบกับเศษส่วน

  1)

          2.1 การลบเศษส่วน

  2)

        2.2 การลบเศษส่วน

  3)

        2.3 การลบเศษส่วน

  4)

   2.4 การลบเศษส่วน

3. จงหาผลบวกของจำนวนต่อไปนี้(ตอบเป็นจำนวนคละ)
  1)

         3.1 การลบเศษส่วน

  2)

  3.2 การลบเศษส่วน

  3)

   3.3 การลบเศษส่วน

 

4)

      3.4 การลบเศษส่วน

4. จงหาผลลัพธ์
 

1)

     4.1 โจทย์การลบเศษส่วน

                      4.1  การลบเศษส่วน

 

2)

   4.2 โจทย์การลบเศษส่วน

                      4.2 การลบเศษส่วน

 

3)

       4.3 โจทย์การลบเศษส่วน

                       4.3 การลบเศษส่วน

 

4)

  4.4 โจทย์การลบเศษส่วน

                       4.4  การลบเศษส่วน

 

5)

     4.5 โจทย์การลบเศษส่วน

               4.5 การลบเศษส่วน                      

 

วีดีโอ การลบเศษส่วน

 

   
 

   
 

6)

  4.6 โจทย์การลบเศษส่วน

 

               4.6 การลบเศษส่วน

5. จงหาผลลัพธ์
 

1)

             5.1 การลบเศษส่วน

 

2)

             5.2 การลบเศษส่วน

 

3) a ≠ 0,

             5.3 การลบเศษส่วน

 

4) x ≠ 0 ,

             5.4 การลบเศษส่วน

  5)  y ≠ 0

             5.5 การลบเศษส่วน

  6)

             5.6 การลบเศษส่วน

  7)

             5.7 การลบเศษส่วน

 

8)   a ≠ 0,

             5.8 การลบเศษส่วน

  9)  x  ≠ 0,

             5.9 การลบเศษส่วน

  10)  c  ≠ 0,

              5.10 การลบเศษส่วน

   

8.

 

 

 

 

ผลบวกของ

            1 2/3 , 3 1/4    

มากกว่า 4  อยู่เท่าไร

 

วิธีทำ  จากโจทย์สามารถทำเป็นสมการดังนี้

      8. การลบเศษส่วน

ดังนั้นผลบวก มากกว่า 4   อยู่ 

                           11 /12

9.

 

 

 

 

ต้นปีการศึกษาปรีชาสูง 

     163 3/4     ซม.

เมื่อสิ้นปีการศึกษาปรีชาวัดความสูง

ได้       166 3/5     ซม.  ปรีชาสูงขึ้นเท่าใด

 

วิธีทำ

ความสูงของปรีชาสูงขึ้นเท่ากับ

                      9. การลบเศษส่วน

10.

 

 

ดวงใจใช้เวลาทำการบ้านคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ ,วิทยาศาสตร์ 

    เศษส่วน     ชั่วโมง

ดวงใจใช้เวลาทำการบ้านกี่ชั่วโมง กี่นาที

 

 

วิธีทำ   ดวงใจใช้เวลาทำการบ้าน

                      10. การลบเศษส่วน

 

        ใช้เวลาทั้งสิ้น      1 1/7/20       คิดเป็น 

                      10. การลบเศษส่วน

เท่ากับ 1 ชั่วโมง  51 นาที

11.

 

 

 

 

 

ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง 

      1/3    ของพื้นที่ทั้งหมด ปลูกไม้ยืนต้น   

     2/5     ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นถนนและ ปลูกไม้ประดับ

            ส่วนที่เหลือเป็นสนามหญ้า

    สวน สาธารณะแห่งนี้คิดเป็นเท่าไรของพื้นที่ทั้งหมด

 

วิธีทำ

ต้นไม้ในสวนทั้งหมดเท่ากับ  =  1

พื้นที่สนามหญ้า = 1 - (พื้นที่ไม้ยืืนต้น+ถนนไม้ประดับ)

                      11. การลบเศษส่วน

พื้นที่ สนามหญ้า และ สวนเท่ากับ     

            4/15      ของพื้นที่สวนทั้งหมด

12.

 

 

 

 

 

 

ช่างไม้ต้องใช้ไม้ 2 ชิ้น ซึ่งยาว  

      3 3/4    เมตร และ    1 3/5      เมตร

ถ้าไม้ที่มีอยู่ยาว     5 1/4   เมตร 

เขาจะนำมาตัดให้ ได้ขนาดตามต้องการทั้งสองชิ้นได้หรือไม่

เพราะเหตุใด

 

วิธีทำ

จากโจทย์ อยากรู้ว่า ไม้ที่เรามีอยู่คือ  5 1/4      เมตร

 

จะตัดได้ตามที่ต้องการหรือไม่

จะได้

           =  ความยาวไม้ - ความยาวที่ต้องการตัดทั้งหมด

                      12. การลบเศษส่วน

ดังนั้น ความยาวของไม้ไม่พอที่ตัดความยาวที่ต้องการได้

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook