กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.6ก การคูณเศษส่วน  ,วีดีโอ การคูณเศษส่วน

1. จงหาผลคูณ                                                                       
 

1)

       1.1 การคูณเศษส่วน      นำ 7 ที่เหมือนกันตัดกัน 

 

2)

       1.2 การคูณเศษส่วน       บนคูณ บน ล่างคูณล่าง

 

3)

           1.3 การคูณเศษส่วน

 

4)

      1.4 การคูณเศษส่วน

 

5)

        1.5 การคูณเศษส่วน  นำตัวที่เหมือนกัน ตัดกัน

 

6)

 1.6 การคูณเศษส่วน    นำ 13 หารตลอด

 

7)

    1.7 การคูณเศษส่วน   นำ 5 หารตลอด

 

8)

    1.8 การคูณเศษส่วน   นำ  6 และ 5  หารตลอด

 

9)

              1.9 การคูณเศษส่วน  นำ  4  หารตลอด

 

10)

        1.10 การคูณเศษส่วน 

               นำ 8 หาร และ ลบ คูณ ลบได้ บวก

 

11)

    1.11 การคูณเศษส่วน

ศูนย์ คูณ อะไร ๆๆ  ก็ได้  เท่ากับ ศูนย์   

 

12)

       1.12 การคูณเศษส่วน

   
2. จงหาผลคูณ
 

1)

     2.1 การคูณเศษส่วน

ข้อ 2 ดู  ในวีดีโอ 

 

 

 

วีดีโอ 1 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

 

 

วีดีโอ 2 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

 

 

วีดีโอ 3 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

 

 

วีดีโอ 4 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

 

 

วีดีโอ 5 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

 

 

วีดีโอ 6 เรื่อง การคูณเศษส่วน

 

   
3. จงหาผลลัพธ์
 

1)

                    3.1 การคูณเศษส่วน

 

2)

                 3.2 การคูณเศษส่วน

 

3)

                 3.3 การคูณเศษส่วน

 

วีดีโอ การคูณเศษส่วน

 

 

   
 

4)

                 3.4 การคูณเศษส่วน

   
4. จงหาเศษส่วนที่แทน a  แล้วทำให้ประโยคต่อไปนี้เป็นจริง
 

1)

      4.1 การคูณเศษส่วน

 

2)

      4.2 การคูณเศษส่วน

 

3)

      4.3 การคูณเศษส่วน

 

4)

      4.4 การคูณเศษส่วน

 

 

5)

      4.5 การคูณเศษส่วน

 

6)

    4.6 การคูณเศษส่วน

 

7)

    4.7 การคูณเศษส่วน

 

8)

          4.8 การคูณเศษส่วน

 

9)

    4.9 การคูณเศษส่วน

 

 

10)

    4.10 การคูณเศษส่วน

   

5.

 

 

 

  พรชัยขับรถยนต์ด้วยอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ

    80 1/2    กิโลเมตร  ถ้าเขาขับรถนาน       2 2/3 

  ชั่วโมงจะได้ระยะทางเท่าไร

 

วิธีทำ

          ระยะทาง (S) =   ความเร็ว  x  เวลา

                      5. การคูณเศษส่วน                 

            ได้ระยะทาง    186.67    กิโลเมตร

6.

 

 

 

 หนังสือเล่มหนึ่ง 405 หน้า สุคนธ์อ่านไปแล้ว

     11/15   องจำนวนหน้าทั้งหมด

 หนังสืออีกกี่หน้าที่สุคนธ์ยังไม่ได้อ่าน

 

วิธีทำ

  คิดเป็นหน้าที่อ่านไปแล้ว ( R )=   จำนวนหน้าทั้งหมด   x  จำนวนที่อ่านไป

                              6. การคูณเศษส่วน

   คิดเป็นหน้าที่อ่านไปแล้ว   =     297  หน้า  

  หนังสือที่ยังไม่ได้อ่าน  =  ทั้งหมด  -   อ่านแล้ว

                            =  405  -   297   =   108   หน้า

 

7.

 

 

 

 

 

 

จิตราขับรถไปเมืองหนึ่งวันแรกขับได้ระยะทาง

          1/3  

ของระยะทางทั้งหมด

 วันที่สองขับได้ทาง      3/4     ของวันแรก

ยังเหลือทางคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของระยะทางทั้งหมด

 

วิธีทำ

    จากโจทย์  วันแรกขับได้        

                                 1/3

    วันที่สองขับได้

                                  7. การคูณเศษส่วน

เหลือระยะทางทั้งสิ้นที่ต้องขับ (S)  =  1 -  ระยะทางวันแรก -  ระยะทางวันที่สอง

                           7. การคูณเศษส่วน-1

8.

 

 

 

ปัจจุบันบิดามีอายุ 39 ปี  เมื่อ  3  ปีที่แล้ว

บุตรมีอายุเป็น      1/6      ของอายุบิดา

ปัจจุบันบุตรอายุเท่าไร

 

วิธีทำ

     เมื่อสามปีที่แล้วเด็กมีอายุ  

                          8. การคูณเศษส่วน

           ดังนั้น ในวันนี้เด็กมีอายุ   =  3  +  6.5   =  9.5  ปี

9.

 

 

 

 

 

ปริศนาได้รับเงินเดือน 12,000 บาท

ให้คุณแม่       1/6    ของเงินเดือนทั้งหมด

ฝากธนาคารออมสิน      1/4    ของที่เหลือ

นอกนั้นเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่าไร

 

วิธีทำ

เงินหลือไว้ใช้เอง (C ) =  12,000 -  [12,000 X (  เงิน ที่จ่ายให้แม่ + เงินฝาก )]

 

     9. การคูณเศษส่วน

 

                                เงินหลือไว้ใช้เอง     7,000  บาท

10.

 

 

 

 

 

ชายคนหนึ่งขับรถยนต์ส่วนตัวไปเที่ยวต่างจังหวัด ก่อนออกเขาเติมน้ำมันไว้

เต็มถัง เมื่อขับไปได้  150  กิโลเมตร

ปรากฏว่าเหลือน้ำมันอยู่            3/4       ของถัง

รถคันนี้แล่นได้ทาง  10  กิโลเมตร ต่อน้ำมัน 1 ลิตร 

อยากทราบว่าเหลือน้ำมันในถังกี่ลิตร

 

                   ลองทำดูครับ.....♥♥

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถบจังหวัดสมุทรสาครมีการทำนาเกลือ เป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่ง 

กองเกลือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีขนาดกว้าง  1  วา ยาว  1  วา สูง 1 ศอก

คิดเป็นปริมาตร  1  เกวียน  ป้ามณฑามียุ้งเกลือหลังหนึ่ง 

ภายในสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง       4 1/2     เมตร

ยาว     2 2/5     เท่าของความกว้าง

และสูง     2/3    เท่าของความกว้าง

ถ้าบรรจุเกลือภายในหลังนี้จนเต็ม จงหาว่ายุ้งนี้จุเกลือ

ได้กี่เกวียนกี่ถัง (กำหนดให้  2 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1 เกวียน และ

1  เกวียน เท่ากับ  100  ถัง )

 

วิธีทำ

   หาปริมาตร รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   =  กว้าง  X  ยาว  X   สูง

    จากโจทย์ 

         กว้าง =             จำนวนคละ ให้เป็น  เศษเกิน

             

        ยาว  =      

                    11. การคูณเศษส่วน

 

        สูง    =       11. การคูณเศษส่วน -1

หาปริมาตร รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก      =       กว้าง X ยาว X  สูง

 

                     11. การคูณเศษส่วน -2

       ได้ ปริมาตรเกลือทั้งหมด       145.8       ลบ.เมตร

จากโจทย์       2  ลบ.เมตร เท่ากับ         1       เกวียน

และ            1   เกวียน   เท่ากับ          100   ถัง

        ดังนั้นจะได้

                          11. การคูณเศษส่วน -3     เกวียน

          และ  1 เกวียน  เท่ากับ  100 ถัง

          ดังนั้น

         11. การคูณเศษส่วน -4

       คิดเป็นเกลือทั้งหมด    72  เกวียน  90  ถัง

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook

 

http://www.youtube.com/watch?v=f_2EcTFtaFc