กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.6ข การหารเศษส่วน  วีดีโอ การหารเศษส่วน 

 

{slider=ข้อที่1.โจทย์เรื่อง การหารเศษส่วน  วีดีโอ การหารเศษส่วน}

1. จงหาผลหาร                                                                                                            
 

1)

                  1.1 การหารเศษส่วน                                                                       

 

2)

                  1.2 การหารเศษส่วน

 

3)

            1.3 การหารเศษส่วน

 

 วีดีโอ การหารเศษส่วน 

 

 

   
 

4)

                1.4 การหารเศษส่วน

 

5)

         1.5 การหารเศษส่วน

 

6)

  1.6 การหารเศษส่วน

 

7)

        1.7 การหารเศษส่วน

 

8)

    1.8 การหารเศษส่วน

 

วีดีโอ การหารเศษส่วน 

 

 

 

 

 

9)

         1.9 การหารเศษส่วน

 

10)

       1.10 การหารเศษส่วน

 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook


{/slider}

 

4.

 

 

 

ล้อรถจักรยานมีเส้นรอบวงยาวประมาณ    

   2 2/5    เมตร  ถ้าขี่จักรยานในระยะทาง

60  เมตร  ล้อจะหมุนกี่รอบโดยประมาณ                                               

 

วิธีทำ    

จำนวนรอบหมุนของล้อจักรยาน  =   ระยะทาง 60 เมตร   ÷   12/5                     

                              4. การหารเศษส่วน

                                  ล้อจะหมุนโดยประมาณ   25  รอบ

5.

 

 

 

ร้านขายน้ำตาลมีน้ำตาลเหลืออยู่    28 1/2    กิโลกรัม

 ถ้าเขาแบ่งขายเป็นถุงเล็ก ถุงละ     1/2    กิโลกรัม

จะบรรจุได้กี่ถุง และถ้าขายได้  48  ถุง  เขาจะเหลือน้ำตาลกี่กิโลกรัม

 

วิธีทำ

แบ่งน้ำตาล ได้ทั้งหมดกี่ถุง  

                     =  น้ำตาลทั้งหมด  ÷  น้ำหนักที่ต้องการแบ่ง    

 

                     5. การหารเศษส่วน

ดังนั้นเราจะได้

                     5. การหารเศษส่วน-1

 

               -  แบ่งน้ำตาล ได้ทั้งหมด      57     ถุง

  จะเหลือน้ำตาลกี่กิโลกรัม เมื่อขายไป  48  ถุง

น้ำตาลเหลือทั้งหมด   =     57  -  48     =   9  ถุง

คิดเป็น น้ำหนัก           =     9 x  0.5  =  4.5  กิโลกรัม

6.

 

 

 

รถบรรทุกคันหนึ่งบรรทุกหินเต็มคันได้    2 2/7    ตัน

ต้องการบรรทุกหิน   36   ตัน ต้องบรรทุกกี่เที่ยวจึงจะหมด

และถ้าเที่ยวก่อนนั้นบรรทุกเต็มคันมาทุกเที่ยว

เที่ยวสุดท้ายบรรทุกหินจะหนักเท่าไร

 

วิธีทำ

   จะต้องบรรทุกหินทั้งหมดกี่เที่ยว  =  นน. หินทั้งหมด  ÷  นน.ที่บรรทุกได้

                              6. การหารเศษส่วน

               จะต้องบรรทุกหินทั้งหมด    12  เที่ยว

          ในเที่ยวสุดท้าย จะต้องบรรทุก        

         =    0.357   x 1000  =     375   กิโลกรัม 

7.

 

 

 

โรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานชาย     21/29  ของพนักงานทั้งหมด

ถ้าผลต่างระหว่าง จำนวน พนักงานชาย และหญิงเป็น 65 คน 

จงหาว่ามีพนักงานทั้งหมดกี่คน

 
ลองทำดูนะครับ ไม่ยาก    ♥  ♥

8.

 

 

 

 

 

 

สวนผลไม้แห่งหนึ่งมีไม้ผล  360  ต้น

เป็นเงาะ               4/9     ของผลไม้ทั้งหมด

และเป็นต้นทุเรียน     7/8     ของผลไม้ที่เหลือ

นอกจากนั้นเป็นผลไม้ชนิดอื่น  

อยากทราบว่าไม้ผลชนิดอื่นมีกี่ต้น

 

วิธีทำ

มีเงาะ   จำนวน  

                           8. การหารเศษส่วน

ดังนั้นยังมี ผลไม้ที่เหลือชนิดอื่น ๆ =  360  -  160    =   200  ต้น

มีทุเรียน    จำนวน

                           8. การหารเศษส่วน -1

 

ดังนั้น ยังมีผลไม้ชนิดอื่น ๆในสวนอีก  =  200  -  175  =  25  ต้น

9.

 

 

 

 

ชายคนหนึ่งแบ่งเงินให้แก่บุตรชาย      7/15

ของเงินที่เขามีอยู่ ที่เหลือ

ให้แก่บุตรสาวได้รับส่วนแบ่งเป็นเงิน    94,800  บาท 

จงหาว่าบุตรชายได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินเท่าไร

 

วิธีทำ

บุตรชายได้เงิน      7/15

ดังนั้นบุตรสาวได้เงินเท่ากับ   =  1  -  เงินที่บุตรชายรับไป 

                                9. การหารเศษส่วน    

บุตรสาวได้ส่วนแบ่ง     8/15  

 คิดเป็นเงิน เท่ากับ       94,800          บาท

ดังนั้นบุตรชาย ได้ส่วนแบ่ง     7/15  

จะได้รับเงินเท่ากับ  

                                9. การหารเศษส่วน

ดังนั้นบุตรชาย ได้ส่วนแบ่ง     82,950    บาท

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงแก้วทำน้ำผลไม้สำหรับเลี้ยงเพื่อน   4  คน  โดยใช้ส่วนผสมดังนี้

น้ำองุ่น         1/2      ถ้วย

น้ำส้ม          5/8      ถ้วย

น้ำมะนาว       1/4      ถ้วย

น้ำเชื่อม        1/4      ถ้วย

น้ำแข็งบด      1       ถ้วย

จงหาว่า

- จากส่วนผสมดังกล่าว ดวงแก้วจะได้น้ำผลไม้ รวมกี่ถ้วย

- อาทิตย์ต่อมา ดวงแก้วต้องทำน้ำผลไม้รวมเลี้ยงเพื่อน  20  คน 

เธอควรใช้ส่วนผสมแต่ละชนิดอย่างละกี่ถ้วย  

และจะได้น้ำผลไม้รวมทั้งหมดกี่ถ้วย

 

วิธีทำ

จากส่วนผสมดังกล่าว ดวงแก้วจะได้น้ำผลไม้รวมได้จำนวนเท่ากับ

                  10. การหารเศษส่วน 

             ได้น้ำผลไม้ จำนวน     2 5/8      ถ้วย

 

ถ้าต้องการเลี้ยงคนเพิ่ม    20  คน  ดังนั้น  จะต้องทำเพิ่ม จำนวน กี่เท่า

                                10. การหารเศษส่วน -1      เท่า

 

ดังนั้นจะต้องใช้ส่วนผสมเพื่อจัดเลี้ยงคน  20 คนดังนี้

น้ำองุ่น                       การหารเศษส่วน-1             ถ้วย

น้ำส้ม                        การหารเศษส่วน-2              ถ้วย

น้ำมะนาว                         การหารเศษส่วน-3                ถ้วย

น้ำเชื่อม                      การหารเศษส่วน-4            ถ้วย

น้ำแข็งบด                    การหารเศษส่วน-5              ถ้วย

   

ดังนั้นจะได้น้ำผลไม้ทั้งหมด  จำนวน   

                      การหารเศษส่วน-6

ดังนั้นจะได้น้ำผลไม้ทั้งหมด  จำนวน   13.125   ถ้วย

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook

 

http://www.youtube.com/watch?v=7eqTLsvVEnU