ทบทวนการหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนการหาร เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 การหารคือการแบ่งเป็นส่วน ๆ เท่าๆกัน การหารด้วยเลขหนึ่งหลัก  และแสดงวิธีทำ ของโจทย์ปัญหาการหาร

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการหาร

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ทบทวนการหาร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  การหาร

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 โจทย์ปัญหาการหาร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
 

  โจทย์ปัญหาการหาร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK