บทเรียนการหาร โดยการตั้งหลัก การหารเลขสามหลัก   เข้า ใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการหารเลข ป1 - 4

ตย.3  บทเรียนการหาร

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

ได้คำตอบคือ    23

  ดู VDO   ดู VDO