บทเรียนการหาร โดยการตั้งหลัก การหารเลขสี่หลัก   เข้า ใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการหารเลข ป1 - 4 

ตย.5  บทเรียนการหาร

 การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

ได้คำตอบคือ 9

  ดู VDO ดู VDO