1.

แบบฝึกหัด การบวกเลข เริ่มต้น

 แบบฝึกหัดการบวก

2.

แบบฝึกหัด การบวกเลข สองหลัก

 

 แบบฝึกหัด การบวกเลขสองหลัก

3.

แบบฝึกหัด การบวกเลข สามหลัก

 

 แบบฝึกหัด การบวกเลข สามหลัก

4.

แบบฝึกหัด การบวกเลข สามหลัก มีตัวทด

 การบวกเลขสามหลัก มีตัวทด

5.

แบบฝึกหัด การบวกเลข สี่หลัก

 แบบฝึกหัด การบวกเลข

   
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook