บทเรียน  การหาจำนวนเต็ม ,การหาจำนวนเต็มบวก,จำนวนเต็มลบ  โดยใช้เส้นจำนวน VDO 1- 4  

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 

 
 

           VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 VDO 1 การหาค่าจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวน

 

 

VDO 2 บทเรียน  การหาจำนวนเต็ม โดยใช้เส้นจำนวน

 

 

VDO 3 บทเรียน  การหาจำนวนเต็ม โดยใช้เส้นจำนวน

 

 

VDO 4 บทเรียน  การหาจำนวนเต็ม โดยใช้เส้นจำนวน

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK