บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม ,การหารจำนวนเต็มบวก,จำนวนเต็มลบ   VDO 1- 4 

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 
 

               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

VDO 1 บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม

 

VDO 2 บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม

 

VDO 3 บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม

 

VDO 4 บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม

 

VDO 5 บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม