บทเรียน  การบวก การลบ จำนวนเต็ม ,จำนวนเต็มบวก,จำนวนเต็มลบ   VDO 1- 4 

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 
 

           VDO

 

                   Adobe Captivate 4

 

VDO 1 บทเรียน  การบวก การลบ จำนวนเต็ม

 

VDO 2 บทเรียน   การบวก การลบ จำนวนเต็ม

 

VDO3 บทเรียน  การบวก การลบ จำนวนเต็ม

 

VDO 4 บทเรียน  การบวก การลบ จำนวนเต็ม

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK