เรียนง่าย ใครก็ทำได้  ทศนิยมซ้ำ เศษส่วน

กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.1 จำนวนตรรกยะ

ในแบบฝึกหัด จำนวนตรรกยะ บทนี้ ได้ มีโจทย์ เขียนเศษส่วนเป็นทศนิยม

และทำความเข้าใจความหมาย ทศนิยมซ้ำ และ การเขียน ทศนิยมซ้ำ เป็น เศษส่วน

ตลอดจน แยกแยะว่าจำนวนใดเป็นจำนวน ตรรกยะ

1. จงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม
 

1)   เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม  1/2      

วิธีทำ  

                  นำ ตัวเศษ 1 ตั้ง หารด้วย ตัวส่วน  2

 ตอบ    0.5

 

2)              1.2 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม     

 

3)                 1.3 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

  4)             1.4 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม     
 

5)            1.5 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม     

 

6)                 1.6 เขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม     

2. จงเขียนทศนิยมซ้ำต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วน
 

1)     2.1 ทศนิยมซ้ำ

วิธีทำ

                     2.1 เขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

2)       2.2 ทศนิยมซ้ำ

วิธีทำ

                  2.2 เขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

3)      2.3 ทศนิยมซ้ำ

วิธีทำ

                  2.3 เขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน

 

 

4)      2.4 ทศนิยมซ้ำ

วิธีทำ

                2.4 ทศนิยมซ้ำ

3.

 

จำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจำนวนตรรกยะหรือไม่

เพราะเหตุใด

 

1)      เศษส่วน 2 1/5

                     ทำเศษส่วนให้เป็นทศนิยม ได้ทศนิยม เป็น จำนวนตรรกยะ

เป็น จำนวนตรรกยะ

 

2)

                       ทำเศษส่วน ให้เป็นทศนิยม ได้ทศนิยมซ้ำ เป็น จำนวนอตรรกยะ

เป็นจำนวนอตรรกยะ

เพราะไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้

 

3)      บวกเศษส่วน

วิธีทำ

               ทำเศษส่วน ให้เป็นทศนิยม ได้ทศนิยมซ้ำ เป็น จำนวนอตรรกยะ

เป็นจำนวนอตรรกยะ

เพราะไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูป ทศนิยมซ้ำได้

 

4)      ลบทศนิยม ได้เป็นทศนิยมปรกติ เป็นจำนวนตรรกยะ

เป็น จำนวนตรรกยะ

 

5)       คูณทศนิยม ได้เป็นทศนิยมปรกติ เป็นจำนวนตรรกยะ

เป็น จำนวนตรรกยะ

 

6)      คูณเศษส่วน

วิธีทำ

              ทำเศษส่วนเป็นทศนิยมได้ทศนิยมซ้ำ เป็น จำนวนตรรกยะ

เป็น จำนวนตรรกยะ

 

7)        จำนวนตรรกยะ

วิธีทำ

      จำนวนตรรกยะ

เป็น จำนวนตรรกยะ

 

8)        จำนวนตรรกยะ

วิธีทำ

             จำนวนตรรกยะ

 

เป็น จำนวนตรรกยะ

4.

 

แม่ซื้อมะนาว 3 ผล 1 บาท แต่ป้าซื้อได้ร้อยละ 33

ใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใด

 

วิธีทำ

แม่ซื้อมะนาว 3 ผล 1 บาท 

                        4.แบบฝึกหัด จำนวนตรรกยะ  

ป้าซื้อได้ร้อยละ 33

                      4.แบบฝึกหัด จำนวนตรรกยะ-1

       ดังนั้น  0.333...  >  0.33

สรุป  ได้ว่าป้าซื้อมะนาวได้ถูกกว่าที่แม่ซื้อ

5.

 

 

 

 

 

คุณแม่และอ้อมไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เพื่อซื้อแปรงสีฟัน

5 อัน สำหรับสมาชิกทุกคนในบ้าน

ถ้าซื้อปลีกราคา อันละ 14.25 บาท

   ซื้อครึ่งโหล ได้ราคา 85    บาท  

คุณแม่และอ้อมจะตัดสินใจซื้อแบบใดดีเพราะเหตุใด

 

วิธีทำ

แปลงสีฟัน

    - ซื้อปลีกราคา อันละ 14.25 บาท

    -ซื้อครึ่งโหล ได้ราคา  85     บาท

                      แบบฝึกหัด จำนวนตรรกยะ-5

   -ซื้อครึ่งโหล ได้ราคาเฉลี่ยอันละ  14.16 บาท

ดังนั้น ถ้ามีเงินพอ ควรซื้อแบบครึ่งโหล

เพราะถูกกว่า .19 สตางค์ ต่อด้าม

ถ้าเงินจำกัด

ซื้อเป็นด้ามก็ได้ไม่ต้องซื้อแบกสต๊อกแทนโรงงาน

ราคาต่างกันน้อยเกินไป ไม่เร้าใจที่จะซื้อจำนวนมาก

6.

 

แก้ว ก้อย และก้อง ร่วมกันซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อน

เป็นเงิน 325 บาท จงตอบคำถามต่อไปนี้

  1) แต่ละคนต้องจ่ายจำนวนเงินคนละเท่าไร
 

วิธีทำ   ต้องจ่ายเงินคนละ

                     แบบฝึกหัด จำนวนตรรกยะ

 

2) ในทางปฎิบัติ แต่ละคนจะต้องจ่ายเงินสดได้จริงตามข้อ 1

หรือไม่เพราะเหตุใด

ตอบ  เป็นเศษ 33 สตางค์ ไม่มีเหรียญเท่ากับค่าเงิน

 

3) นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าเหรียญที่มีมูลค่าน้อยที่สุด

ที่ใช้แลกเปลี่ยน คือเหรียญ 25 สตางค์

ตอบ 

เนื่องจาก  108.25 x 3 = 324.75 บาท

ขาด 25 สตางค์ ให้คนใดคนหนึ่งออกที่ขาดไปแทนคนอื่นๆ

 

4) จงเขียนสถานะการณ์ ที่นักเรียนใช้จำนวน ตรรกยะ

ใน ชีวิตประจำวัน มา 2 สถานการณ์

 

ลองทำดูนะครับ

 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK