กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 รากที่สอง

ในแบบฝึกหัด รากที่สอง นี้ได้แสดงการหา รากที่สองด้วยการแยกตัวประกอบ

และหารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

โดยหา รากที่สองได้ทำอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้เข้าใจและง่ายต่อการศึกษา

เรื่อง การหารากที่สอง 

1. จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี่
 

1) 196

วิธีทำ หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

                        1.1 แยกตัวประกอบ

                1.1 หารากที่สอง

 

 

2) 729

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

                        1.2  แยกตัวประกอบ

         1.2  หารากที่สอง

 

3) 1,296

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

                       1.3  แยกตัวประกอบ

 

                1.3  หารากที่สอง

 

4) 110

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

                  1.4  แยกตัวประกอบ

เนื่องจากไม่มีจำนวนใด ๆ ที่ยกกำลังสองแล้ว ได้  110 ดังนั้น

           รากที่สองของ 110     

          ไม่มีหารากที่สอง

 

5) 115

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

                1.5  แยกตัวประกอบ

เนื่องจากไม่มีจำนวนใด ๆ ที่ยกกำลังสองแล้ว ได้  115 ดังนั้น

รากที่สองของ115           

         ไม่มีหารากที่สอง

 

6)  1.6 โจทย์หารากที่สอง

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

                 1.6 หารากที่สอง

 

7)    1.7 โจทย์หารากที่สองของเศษส่วน

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

                1.7 หารากที่สองของเศษส่วน

 

8)  1.8 หารากที่สองของเศษส่วน

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

  เนื่องจากไม่มีจำนวนใด ๆ ที่ยกกำลังสองแล้ว ได้ 15 และ 207  

ดังนั้น รากที่สองของ    

                    ไม่มี รากที่สอง

 

9) 0.0064

วิธีทำ

           หารากที่สอง

 

 

10) 0.000144

วิธีทำ

        1.10 หารากที่สอง

 

11) 0.0116

วิธีทำ    

เนื่องจากไม่มีจำนวนใด ๆ ที่ยกกำลังสองแล้ว ได้   0.0116   ดังนั้น

       รากที่สองของ 

                 ไม่มีรากที่สอง

 

12) 0.40

วิธีทำ

เนื่องจากไม่มีจำนวนใด ๆ ที่ยกกำลังสองแล้ว ได้   0.04  ดังนั้น

            รากที่สองของ 

                  ไม่มีรากที่สอง

2. จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้
 

1)       หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

                หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

  2)

      หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

           หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

 

3)  หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

             หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

 

4)  หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

วิธีทำ

หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ 

          หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

 

5)  หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

วิธีทำ

             หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

 

6)  หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

วิธีทำ

             หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

 

7)     หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

วิธีทำ

       หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

 

8)  หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

วิธีทำ

  หารากที่สอง ด้วยการแยกตัวประกอบ

 

3. จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้
 

1)   หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

วิธีทำ

                    หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

 

2)   หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

วิธีทำ

                    หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

 

3)    หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

วิธีทำ

                    หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

 

4)   หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

วิธีทำ

หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

               หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

 

5)   หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

วิธีทำ

หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

               หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

 

6)  หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

วิธีทำ

หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

              หารากที่สอง โดย ยกกำลังสอง ทั้งสองข้าง

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม  ถูกใจ  บน Facebook