การคูณจำนวนสองหลัก

กับจำนวนสามหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

การคูณ โดยที่ตัวตั้งมี 2 หลัก กับ จำนวนสามหลัก

ทำได้ง่าย ๆ ตั้งตัวคูณให้หลักหน่วยกันก่อน

   การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

อธิบายการคูณ  53 × 125

ทำได้ง่าย ๆ ตั้งตัวคูณให้หลักหน่วยกันก่อน ในที่นี้หลักหน่วย ตรงกัน 5 และ 3

ขั้นที่ 1  นำตัวคูณ 3 คูณ ตามปรกติ กับ 125

          3 × 5 =   15  ใส่  5  ทด  1  

          3 × 2 =   6    บวกกับที่ทดไว้ 1 ได้  7 ใส่  7  ที่หลักสิบ 

          3 × 1 =   3  ใส่  3  ที่หลักร้อย

ขั้นที่ 2

          นำ  50  ไปคูณ กับ 125 

         (เพราะว่า ตัวคูณ 5 อยู่ในหลักสิบจึงมีค่า 50)

         นำ  0 มาใส่ที่หลักหน่วยของผลคูณบรรทัดที่สองของผลคูณ

         5 × 5 =   25  ใส่  5  ทด 2 

                       นำ 5 มาใส่ที่หลักสิบบรรทัดที่สองของผลคูณ

         5 × 2 =   10    บวกกับที่ทดไว้ 2 ได้  12 ใส่  2  ที่หลักร้อย ทด 1 

         5 × 1 =   5      บวกกับที่ทดไว้ 1 ได้  6 ใส่  6  ที่หลักพัน

ขั้นที่ 3

               375 

             6250 +

            นำมาบวกตามปรกติ ได้คำตอบ 

แบบฝึกหัด การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

 

  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-12  จงหาผลคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-12  

  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

 
 

 

 
 

 

  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

 
 

   

 
 

 

  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก   การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-24  จงหาผลคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 13-24  

  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

 
     
 

  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก

 
 

   

 
 

  การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก   การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสามหลัก  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK