การคูณจำนวนสามหลัก

กับจำนวนสามหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

การคูณ โดยที่ตัวตั้งมีสามหลัก กับ จำนวนสามหลัก

ทำได้ง่าย ๆ ตั้งตัวคูณให้หลักหน่วยกันก่อน

   การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

อธิบายการคูณ  473 × 289

ทำได้ง่าย ๆ ตั้งตัวคูณให้หลักหน่วยกันก่อน ในที่นี้หลักหน่วย ตรงกัน 3 และ 9

ขั้นที่ 1  นำตัวคูณ 9 คูณ ตามปรกติ กับ 473

          9 × 3 =   27  ใส่  7  ทด  2  

          9 × 7 =   63    บวกกับที่ทดไว้ 2 ได้  65   ใส่  5  ที่หลักสิบ ทด 6

          9 × 4 =   36    บวกกับที่ทดไว้ 6 ได้  42   ใส่  42  ที่หลักร้อย

ขั้นที่ 2

          นำ  80  ไปคูณ กับ 473 

         (เพราะว่า ตัวคูณ 8 อยู่ในหลักสิบจึงมีค่า 80)

         นำ  0 มาใส่ที่หลักหน่วยของผลคูณบรรทัดที่สองของผลคูณ

         8 × 3 =   24  ใส่  4  ทด 2 

                       นำ 4 มาใส่ที่หลักสิบบรรทัดที่สองของผลคูณ

         8 × 7 =   56    บวกกับที่ทดไว้ 2 ได้  58 ใส่  8  ที่หลักร้อย ทด 5 

         8 × 4 =   32    บวกกับที่ทดไว้ 5 ได้  37 ใส่  37  ที่หลักพัน

ขั้นที่ 3

          นำ  200  ไปคูณ กับ 473 

         (เพราะว่า ตัวคูณ 2 อยู่ในหลักร้อยจึงมีค่า 200)

         นำ  00 มาใส่ที่หลักหน่วยของผลคูณบรรทัดที่สามของผลคูณ

         2 × 3 =   6      นำ 6 มาใส่ที่หลักร้อยบรรทัดที่สามของผลคูณ

         2 × 7 =   14     ใส่  4  ที่หลักพัน ทด 1 

         2 × 4 =   8     บวกกับที่ทดไว้ 1 ได้  9  ใส่  9  ที่หลักหมื่น

 

ขั้นที่ 4

                 4275 

               37840

               94600 +

            นำมาบวกตามปรกติ ได้คำตอบ 

แบบฝึกหัด การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

 

  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1  จงหาผลคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

 
 

 

 
 

 

  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

 
 

   

 
 

 

  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2  จงหาผลคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2  

  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

 
     
 

  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก

 
 

   

 
 

  การคูณจำนวนสามหลักกับจำนวนสามหลัก     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK