โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

การทำโจทย์ปัญหาการคูณ นั้นดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

และที่สำคัญคือโจทย์ต้องการรู้อะไร

ใช้การแก้ปัญหาโดยนำการคูณไปใช้เพื่อได้คำตอบ

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

 

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-6  

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ  

 
 

   

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ  

 
 

 

   โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

 
 

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-12 โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7-12  

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ  

 
 

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

 
 

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ  

 
 

   

  โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

 
 

    โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ  

 
 

   โจทย์ปัญหาการคูณ หาคำตอบ

 
 

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK