ทบทวนการคูณ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนการคูณ เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การคูณด้วยเลขสองหลัก การคูณกันด้วยสามจำนวน และแสดงวิธีทำ ของโจทย์ปัญหาการคูณ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการคูณ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 ทบทวนการคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ทบทวนการคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  ทบทวนการคูณ

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ทบทวนการคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทบทวนการคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  ทบทวนการคูณ

 
 

  ทบทวนการคูณ

 
 

   ทบทวนการคูณ

 

 
 

   ทบทวนการคูณ

 

 
 

   ทบทวนการคูณ

 

 
 

   ทบทวนการคูณ

 

 
 

   ทบทวนการคูณ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK