โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

           - วิธีหาคำตอบ โดยแสดงวิธีทำ ต้องหาว่า 

             1. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

             2 โจทย์ต้องการอะไร

             4. แสดงวิธีทำเพื่อให้ได้คำตอบ 

             3. คำตอบที่ได้

             4.  สรุปคำตอบที่โจทย์ต้องการ

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-4 

  โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

 
 

   

 
    โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-7 โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5-7  

  โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

 
 

 
 

  โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ

 
 

   

 
     โจทย์ปัญหาการคูณ การแสดงวิธีทำ  
        
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK