ตย.2 บทเรียนการคูณ

      การคูณ

 

 

     การคูณ

 

 

การคูณ

 

การคูณ

 

ได้คำตอบคือ 18

  ดู VDO ดู VDO