บทเรียนการคูณ โดยการตั้งหลักคูณ การคูณเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการคูณเลข ป1 - ป2

ตย.3 บทเรียนการคูณ

 การคูณ

 

การคูณ

 

 

 

 

การคูณ

 

 

การคูณ

 

 ได้คำตอบคือ 28

  ดู VDO ดู VDO