บทเรียนการคูณ โดยการตั้งหลักคูณ การคูณเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการคูณเลข ป1 - ป2

ตย.4 บทเรียนการคูณ

 การคูณ

 

 

การคูณ

 

 

การคูณ

ได้คำตอบคือ  38

  ดู VDO ดู VDO