บทเรียนการคูณ โดยการตั้งหลักคูณ การคูณเลขสามหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการคูณเลข ป1 - ป2

 

 

ตย.7 บทเรียนการคูณ

 การคูณ

 

 

 

การคูณ

 

การคูณ

 

 

 

การคูณ

ได้คำตอบคือ   4765

  ดู VDO ดู VDO