บทเรียนการคูณ โดยการตั้งหลักคูณ การคูณเลขสามหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการคูณเลข ป1 - ป2