แบบฝึกหัดแสดงวิธีหาผลบวกทศนิยม

ไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการทด ป.5  

 

แบบฝึกหัด แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยม

ไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการทด

เมื่อเราต้องการหาคำตอบ ของการบวกทศนิยม เราสามารถ

ทำการตั้งหลักให้ตรงกัน โดยทำจาก

 หลักส่วนสิบ ทำการบวกและใส่คำตอบตรงกับ  หลักส่วนสิบ

 หลักหน่วย   ทำการบวกและใส่คำตอบตรงกับ  หลักหน่วย

 เช่น

      3.2              2.2              2.5

      1.4   +         5.6 +          0.4  +

=    4.6              7.8              2.9

 

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก บวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง ไม่มีการทด

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการทด

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-9 แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-9     

  แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
 

 

         แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

 

         แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.10-19 แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.10-19     

  แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
 

 

   แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
 

   แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  แสดงวิธีหาผลบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK