จุด เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

จุด เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

จุดใช้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ เราใช้ตัวอักษรตั้งชื่อจุด

เช่น จุด ก  , จุด ข 

แบบฝึกหัด เรื่อง จุด

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง จุด

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 จุด

 จุด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 จุด 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  จุด

 
    จุด  
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK