รังสี เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

รังสี เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

รังสีมีจุดเริ่มต้นเป็นจุด และต่อออกไปโดยปลายข้างหนึ่งไม่สิ้นสุด

เราสามารถใช้สัญลักษณ์รังสีแทน เส้นรังสีได้ดังตัวอย่าง

  รังสี

 แบบฝึกหัด เรื่อง รังสี

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รังสี

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 รังสี

 รังสี

 รังสี

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 รังสี 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-3 

   รังสี

 
 

  รังสี

 
    รังสี  
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK