จุดตัด เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

จุดตัด เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

จุดตัดเกิดจากจาก เส้นตรง รังสี หรือส่วนของเส้นตรง ตัดกันหรือพบกัน เรียกว่า จุดตัด

ที่จุดตัด เราเรียกจุดนั้นว่าเป็น จุดตัด

เช่น เส้นตรงตัดที่จุด ป. เรียกว่า จุด ป เป็นจุดตัด

  จุดตัด

 แบบฝึกหัด เรื่อง จุดตัด

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง จุดตัด

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

จุดตัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 จุดตัด 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  จุดตัด

 
      
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

จุดตัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 จุดตัด 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  จุดตัด

  จุดตัด

 
 

  จุดตัด

  จุดตัด

 
      
    จุดตัด  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK