อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 

แบบฝึกหัด 1.3 ม.2 พื้นฐาน เราเฉลยคำตอบโดยวิธีที่ง่าย ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์

ต่อการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง  อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

          อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

    อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

     อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

              อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

              อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน               

 
               อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

     อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน               

 
         อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5    

     อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน               

 
          
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6    

      อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน               

 
         อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน  
         อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน  
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7    

     อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน               

 
          
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8    

     อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน               

 
          
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK