อัตราส่วนที่เท่ากัน แบบฝึกหัด 1.2 ม.2 พื้นฐาน

 

อัตราส่วนที่เท่ากัน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน การหาอัตราส่วนที่เท่ากับ

อัตราส่วนที่กำหนดให้ และ การทดสอบการเท่ากันของอัตราส่วน โดยการคูณไข้ว

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเองจาก โจทย์อัตราส่วน พร้อมกับการเฉลยคำตอบ 

อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     อัตราส่วนที่เท่ากัน

     ratio 01 2

     อัตราส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    อัตราส่วนที่เท่ากัน

    อัตราส่วนที่เท่ากัน

    อัตราส่วนที่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  อัตราส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

 อัตราส่วนที่เท่ากัน

 อัตราส่วนที่เท่ากัน      

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    อัตราส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

   อัตราส่วนที่เท่ากัน  

   อัตราส่วนที่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

  ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว    

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 ทดสอบอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยการคูณไข้ว

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  อัตราส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5    

      อัตราส่วนที่เท่ากัน    

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     อัตราส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6    

  อัตราส่วนที่เท่ากัน   อัตราส่วนที่เท่ากัน      

  อัตราส่วนที่เท่ากัน  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     อัตราส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7    

    อัตราส่วนที่เท่ากัน    

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     อัตราส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8    

      อัตราส่วนที่เท่ากัน 

    อัตราส่วนที่เท่ากัน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK