อัตราส่วน  และ ความหมายของอัตราส่วน

อัตราส่วน ชั่งตวงวัด

ความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบ ปริมาณสอง

ปริมาณ   หรือมากกว่านั้นอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้

กล่าวง่ายๆ เพื่อความเข้าใจว่า อัตาส่วนบอกถึง การเปรียบเทียบของสิ่งต่าง ๆ เช่น

ความกว้าง  :  ความยาว   

เช่น    กล่อง กว้าง  30 ซ.ม ยาว  50 ซ.ม.       เขียนแทนด้วย   30: 50    หรือ   30/50    

 

ระยะทาง : เวลา  

เช่น  เดินทาง  120  กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ช.ม.   เขียนแทนด้วย   120 : 2    หรือ  120 / 2

 

จำนวน : ราคา     

เช่น   ซื้อไข่     15  ใบ ราคา  50 บาท           เขียนแทนด้วย    15:50     หรือ   15/50  

 

ในชีวิตประจำวันของเรา   มี อัตราส่วน มาเกี่ยวข้องอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆมากมาย

 

เราวสามารถเขียน  ในรูป อัตราส่วน   a :  b  หรือ แบบเศษส่วน   a / b    ก็สามารถทำได้

 

ข้อสังเกตุ   ในการทำโจทย์ เมื่อต้องการ เปลี่ยนเป็นรูปอัตราส่วน

ควรแปลงหน่วย เป็นหน่วยการนับ ชนิดเดียวกัน       ดูดัวอย่างได้จาก    vdo

 _________________________________________________________________________