บทเรียน    การหาอัตราส่วน และ ร้อยละ     VDO 1- 4 

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 

 
 

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

 

 VDO 1 บทเรียน  การหาอัตราส่วน

 

 

VDO 2 บทเรียน  การหาอัตราส่วน

 

 

VDO 3 บทเรียน  การหาอัตราส่วน