บทเรียน    การหาอัตราส่วน ชนิดที่ติดค่าตัวแปร    VDO 9 - 12

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 

 
 

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

 

 VDO 9  บทเรียน  การหาอัตราส่วนชนิดที่ติดค่าตัวแปร

 

 

VDO 10 บทเรียน  การหาอัตราส่วนชนิดที่ติดค่าตัวแปร

 

 

VDO 11 บทเรียน  การหาอัตราส่วนชนิดที่ติดค่าตัวแปร

 

 

VDO 12 บทเรียน  การหาอัตราส่วนชนิดที่ติดค่าตัวแปร