เทคนิคการหาค่าอัตราส่วน และร้อยละ ที่ติดค่าตัวแปร    VDO 1- 4  

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 

 
 

                               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

 

 VDO 1  เทคนิคการหาค่าอัตราส่วน และร้อยละ ที่ติดค่าตัวแปร

 

 

VDO 2  เทคนิคการหาค่าอัตราส่วน และร้อยละ ที่ติดค่าตัวแปร

 

 

VDO 3    เทคนิคการหาค่าอัตราส่วน และร้อยละ ที่ติดค่าตัวแปร

 

 

VDO 4   เทคนิคการหาค่าอัตราส่วน และร้อยละ ที่ติดค่าตัวแปร