กุญแจคณิตศาสตร์ ม.2 แบบฝึกหัด 1.5 ค

 แบบฝึกหัดนี้เป็นการคำณวนภาษีเงินได้ตามแบบฝึกหัด ที่ 1.2 ค ของชั้น ม.2 จุดประสงค์เพื่อให้เห็นว่า 

การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ยาก และมีสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย และเรียนรู้ ได้เพื่อการพัฒนาตนเอง ต่อไป

1.สมศักดิ์เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง มีรายได้สุทธิ  88,120  บาท

เขาจะต้องชำระภาษีเงินได้เท่าไร

ภาษี

2.

วิภาเป็นข้าราชการบำนาญมีเงินได้สุทธิ  144,250  บาท วิภาต้องชำระภาษี

เงินได้เท่าไร

ภาษี

3.

ศิกดิ์ชายเป็นข้าราชการมีเงินได้สุทธิ  188,280  บาท ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย 

12,600  บาท อยากทราบว่า เมื่อครบปีภาษี ศักดิ์ชาย จะต้องชำระภาษี

เพิ่มเติม หรือรับเงินคืนภาษี  ที่ชำระไว้เกินเท่าไร

ภาษี

4.

วรรณาเป็นข้าราชการ มีเงินได้สุทธิ   216,720  บาท ถูกหักภาษี ณ. ที่จ่าย 

12,435  บาท อยากทราบว่า มื่อครบปีภาษี วรรณา  จะต้องชำระภาษี

เพิ่มเติม หรือรับเงินคืนภาษี ที่ชำระไว้เกินเท่าไร  

ภาษี

5.

กฤษดา เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่ง มีเงินได้สุทธิ  1,825,320 บาท

หักภาษี ณ.ที่จ่ายไว้  388,596 บาท เมื่อครบปีภาษี กฤษดา จะต้องชำระภาษี

เพิ่มเติม หรือรับเงินคืนภาษี   ที่ชำระไว้เกินเท่าไร  

ภาษี
 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK