กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 4.3ก การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

วีดีโอ การแก้สมการ

 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1.

จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์  

   
  ลองทำดูครับ...
   
   
2. จงแก้สมการต่อไปนี้พร้อมทั้งแสดงวิธีตรวจสอบคำตอบด้วย
 

1.

             2.1 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

2.            

                 2.1 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

3.

                  2.3 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

4.

        2.4 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

5.

           2.5 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

6.

              2.6 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ การแก้สมการ

 

7.

          2.7 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

8.  

           2.8 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

      

 

9.

                2.9 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

10.

             2.10 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

11.

               2.11 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ การแก้สมการ

 

 

 

12.

               2.12 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

13.

            2.13 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

14.

            2.14 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

15.

                   2.15 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

16.

                   2.16 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

17.

        2.17 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ การแก้สมการ

 

 

 

18.

    2.18 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

19.

        2.19 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 

20.

       2.20 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

วีดีโอ การแก้สมการ

 

 

 

21.

   2.21 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

22.

            2.22 โจทย์ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

    ชอบเราเป็นกำลังใจให้เรากดปุ่มถูกใจบน Facebook