การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2  แบบฝึกหัด 3.1 ทบทวนการแก้สมการ

การแก้สมการแบบย้ายข้าง   วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง

  จงแก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งแสดงวิธีตรวจสอบคำตอบ 
...

              1.1 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

               1.2 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 1.3 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

      1.4 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง

 

 

  1.5 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

         1.6 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

        1.7 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

      1.8 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

  1.9 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

  1.10 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

       1.11 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง

 

 

           1.12 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

       1.13 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

           1.14 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

       1.15 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

         1.16 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง

 

 

        1.17 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

      1.18 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

วีดีโอการแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

      1.19 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

  1.20 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

  1.21 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

              1.22 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

       1.23 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

วีดีโอการแก้สมการ แบบย้ายข้าง

 

 

              1.24 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

    1.25 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

 

      1.26 การแก้สมการแบบย้ายข้าง

 

  ชอบเราเป็นกำลังใจให้เรากดปุ่มถูกใจบน Facebook