การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง ม.3 เพิ่มเติม กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.2 ข

ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่อง การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง โดยศึกษา 

 จากแบบฝึกหัด โดยมีการหาผลลัพธ์ และ ค่าประมาณของกรณฑ์ที่สอง

การกำจัด เศษส่วนที่ตัวส่วน ติดอยู่ในรูปกรณฑ์

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่อง การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง

อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ

 
 

โจทย์เรื่อง การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง  และวีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อ1. แบบฝึกหัด 1.2 ข การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง และวีดีโอ

 

1.

จงหาผลลัพธ์

 

 
 

   1.1 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            1.1 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   1.2 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            1.2 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   1.3 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            1.3 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   1.4 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            1.4 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   1.5 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            1.5 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   1.6 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            1.6 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ2. แบบฝึกหัด 1.2 ข การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง และวีดีโอ

 

2.

จงหาผลลัพธ์

 
 

   2.1 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

         2.1 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

 

 

 

   2.2 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

          2.2 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   2.3 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

         2.3 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   2.4 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

         2.4 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   2.5 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

         2.5 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   2.6 โจทย์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

         2.6 หาผลลัพธ์ การบวก ลบ กรณฑ์ที่สอง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ3. แบบฝึกหัด 1.2 ข การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง และวีดีโอ

 

3.

 

จงหาค่าประมาณของจำนวนในข้อต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้ 

   3 ค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   3.1 โจทย์ หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -1

 
 

 

 

 

    3.2 โจทย์ หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -2

 
 

   3.3 โจทย์ หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -3

 
 

   3.4 โจทย์ หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            หาค่าประมาณของ กรณฑ์ที่สอง -4

 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ4.แบบฝึกหัด 1.2 ข การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง และวีดีโอ

 

4.

จงทำจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

 
 

   4.1 โจทย์ หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

            4.1 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

   4.2 โจทย์ หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

วิธีทำ

   4.2 หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ5. แบบฝึกหัด 1.2 ข การคูณ และการหาร กรณฑ์ที่สอง และวีดีโอ

 

5.

 

 

 

จงหาผลลัพธ์ 

         5 โจทย์ หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง

 
 

วิธีทำ

            5. หาผลลัพธ์ กรณฑ์ที่สอง 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK