แบบฝึกหัด การบอกเวลา นาฬิกา นาที ป.4  

 

แบบฝึกหัด การบอกเวลา นาฬิกา

ในหนึ่งวันมีเวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยกลางวัน 12 ชั่วโมง

และกลางคืน 12 ชั่วโมง เราสามารถบอกเวลา ทั้งกลางวัน และกลางคืน

โดยการบอกเวลา บอกเป็นนาฬิกา และนาที โดยนาฬิกา แทนชั่วโมง 

โดยเข็มสั้น แทนชั่วโมง  และเข็มยาวแทนนาที       

บอกเวลา นาฬิกา

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก บอกเวลา นาฬิกา การบอกเวลาโดยใช้จุด

เขียนหน้าปัดนาฬิกามีเข็มสั้นและเข็มยาว บอกเวลาเมื่อดูหน้าปัดนาฬิกา

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบอกเวลา นาฬิกา

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

การบอกเวลาเป็น นาฬิกาและนาที

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบอกเวลาเป็น นาฬิกาและนาที

   

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การบอกเวลาเป็น นาฬิกาและนาที

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบอกเวลาโดยใช้จุด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบอกเวลาโดยใช้จุด

   

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  การบอกเวลาโดยใช้จุด

 

 

 

  

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เขียนหน้าปัดนาฬิกามีเข็มสั้นและเข็มยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เขียนหน้าปัดนาฬิกามีเข็มสั้นและเข็มยาว

   

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  เขียนหน้าปัดนาฬิกามีเข็มสั้นและเข็มยาว

 
   

  

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

บอกเวลาเมื่อดูหน้าปัดนาฬิกา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 บอกเวลาเมื่อดูหน้าปัดนาฬิกา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  บอกเวลาเมื่อดูหน้าปัดนาฬิกา

 
   

  

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK