แบบฝึกหัด การบอกระยะเวลา ป.4  

 

แบบฝึกหัด การบอกระยะเวลา

เมื่อมีจุดเริ่มของเวลา และเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมง นาที เราสามารถบอกเวลาเมื่อสิ้นสุดได้

เช่น ออกเดินเวลา 7.00 น. เดินไป 45 นาทีจึงหยุดพัก เวลาที่หยุดคือ  7.45 น.

 การบอกระยะเวลา

  และเราสามารถหาระยะเวลาเมื่อทราบช่วงห่างของเวลา เช่น

  หาระยะเวลา 8.00 น. - 10.15 น. คิดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 15 นาที

 การบอกระยะเวลา

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การบอกระยะเวลา

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบอกระยะเวลา

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

การบอกระยะเวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบอกระยะเวลา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การบอกระยะเวลา

 

 

  การบอกระยะเวลา

 

  

  การบอกระยะเวลา

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบอกระยะเวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบอกระยะเวลา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  การบอกระยะเวลา

 

 

 

  

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบอกระยะเวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การบอกระยะเวลา

   

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การบอกระยะเวลา

 
   

  

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK