แบบฝึกหัด การอ่านและบันทึกเหตุการณ์

หรือกิจกรรม ป.4  

 

แบบฝึกหัด การอ่านและบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

เป็นการอ่านเวลา ที่จะไปทำกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นหมายกำหนดการล่วงหน้า 

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การอ่านและบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านและบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

 การอ่านและบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การอ่านและบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

    

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การอ่านและบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK