การเขียนเวลาโดยใช้จุด

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การเขียนเวลาโดยใช้จุด เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

เวลาใน 1 วันเราแบ่งเป็นกลางวัน 12 ชั่วโมง กลางคืน 12 ชั่วโมง

เรามาเรียนรู้บอกเวลาโดยใช้จุด กลางวัน และกลางคืน

โดยมีหน่วยเป็น นาฬิกา และ นาที

แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเวลาโดยใช้จุด

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเวลาโดยใช้จุด

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การเขียนเวลาโดยใช้จุด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเขียนเวลาโดยใช้จุด 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  การเขียนเวลาโดยใช้จุด

 
 

   

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนเวลาโดยใช้จุด 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2-3 การเขียนเวลาโดยใช้จุด 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2-3 

  

 
 

   การเขียนเวลาโดยใช้จุด

 
 

   

 
 

   เขียนคำอ่านของเวลา 

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

  

 
 

  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด

 
 

   

 
 

  การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด 

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK