ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

หน่วยของเวลา เช่น นาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี  มีความสัมพันธ์กัน เป็นมาตราเวลา ดังนี้

 60 นาที      เป็น   1   ชั่วโมง

24  ชั่วโมง   เป็น    1   วัน  

7    วัน        เป็น   1   สัปดาห์

30   วัน       เป็น    1  เดือน  

12   เดือน    เป็น    1  ปี

365 วัน       เป็น    1  ปี 

แบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 ความสัมพันธ์หน่วยเวลา

ความสัมพันธ์หน่วยเวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  ความสัมพันธ์หน่วยเวลา

 
 

  ความสัมพันธ์หน่วยเวลา

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความสัมพันธ์หน่วยเวลา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  ความสัมพันธ์หน่วยเวลา

 
 

  ความสัมพันธ์หน่วยเวลา

 
 

   ความสัมพันธ์หน่วยเวลา

 
 

  ความสัมพันธ์หน่วยเวลา 

 
 

   ความสัมพันธ์หน่วยเวลา 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK