การคูณ การหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การคูณ การหาร

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณ การหาร

โจทย์การคูณ การหาร และแสดงวิธีทำ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณ การหาร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

                      การคูณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

                    การคูณ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

                    การคูณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

                   การคูณ
  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

                     การคูณ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

                     การหาร         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

                  การหาร         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8     

                      การหาร         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9 เรื่อง การคูณ การหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9     

                     การหาร         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK