การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร  หาผลลัพธ์ และการเปรียบเทียบ

แบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

 
 

  การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

 
    การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์  
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2  

 
    การบวก ลบ คูณ หารระคน หาผลลัพธ์  
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK